Windows Movie Maker

Windows Movie Maker je Microsoftov program za obradu videa pomoću kog ćete fotografije, slike, muziku i videozapise jednostavno i lako povezati u film. Ovaj program je besplatan i možete ga preuzeti sa zvaničnog sajta http://download.live.com/moviemaker
Program omogućava da kreirate kućne filmove i projekcije slajdova na računaru, zajedno sa naslovima profesionalnog izgleda, prelazima, efektima, muzikom, čak i pratećom pričom.
Ukoliko kliknede na link ispod, možete pročitati malo više o programu.
Windows Movie Maker

Advertisements

OPERATIVNI SISTEMI – STRUKTURA OPERATIVNOG SISTEMA

OPERATIVNI SISTEM JE
* komleksan programski sistem sastavljen od skupa programa koji treba da obezbede lako i efikasno korišćenje računara
OPERATIVNI SISTEM IMA TRI GLAVNE FUNKCIJE:
1. kontrolu procesa
2. upravljanje memorijom
3. upravljanje jedinicama
Tipičan operativni sistem se sastoji od sledećih komponenata:
1. mikrokoda (microcode)
2. jezgra (kernel)
3. ljuske (školjke – engleski shell)
Mikrokod
* je skup programa specifičan za određeni hardver računara
* da bi isti operativni sistem mogao da funkcioniše na različitim hardverskim platformama, ovaj skup programa je grupisan u jedan modul – BIOS (Basic Input Output Sistem),ovaj skup programa je upisan u ROM memoriju (ovo radi proizvođač osnovne ploče)
Jezgro
* je skup programa operativnog sistema koji kontroliše pristup računaru, organizaciju memorije, organizaciju datoteka, raspored rada procesa i raspodelu sistemskih resursa
* ovi programi rade u posebnom režimu rada (kernel mode), hardverski zaštićenom od mogućih uticaja korisnika
Ljuska
*jeste komandni interfejs (interface) koji interpretira ulazne komande korisnika i njihovih programa i aktivira odgovarajuće sistemske programe koji čine jezgro sistema
Organizacija skladištenja podataka
Jedna od važnih funkcija operativnog sistema je rad sa perifernim jedinicama i podacima koji se nalaze na njima
Imena perifernih jedinica
C: sistemski disk
D:, E:, F:,… particije sistemskog diska, ostali diskovi ili njihove particije i CD uređaji
SISTEMSKI DISK – je disk na kojem se nalazi operativni sistem
PARTICIJA DISKA – su delovi diska koji se fizički nalaze na istom disku ali ih računar logički posmatra kao različite diskove
CON: tastaura i ekran
COM1:, COM2:, … serijski port
LPT1:, LPT2:, … paralelni port

Program kao proizvod

PROIZVOĐAČI PROGRAMSKIH PROIZVODA ULAŽU U PROIZVODNJU MNOGO TRUDA I SREDSTAVA DA BI PROGRAMI KOJI SU PROIZVELI IMALI ŠTO VEĆE MOGUĆNOSTI SA ŠTO MANJE GRAŠAKA I DA BUDE LAK ZA KORIŠĆENJE
Kao i svaki proizvod, i program bi trebao da ima:
* garanciju da će svaki zadatak za koji je namenjen uraditi bez greške
* uputstvo uz korišćenje
* rok upotrebe (to je do izlaska sledeće verzije programa)
* podršku korisniku
* obuku
Zbog kopiranja programa, postavlja se pitanje autorskih prava proizvođača (rešava se zakonom)
Sa gledišta autorskih prava, na tržištu možemo naći programe koji su:
1. vlasništvo proizvođača (proprietary software) – korisnik kupuje licencu za korišćenje programa
2. deljeni (shareware) – distribuiraju se preko interneta ili časopisa, određeno vreme mogu da se koriste, posle isteka probe može se kupi potpuna verzija ili korisnik mora prestati sa korišćenjem
3. javni (public domain software) – distribuiraju se besplatno, mogu se slobodno kopirati i razmenjivati (najčešće nemaju dokumentaciju, nemaju podršku proizvođača)